Απολυση μη Εμβολιασμενων Εργαζομενων στην Κυπρο

Η απόλυση μη εμβολιασμένων εργαζομένων στην Κύπρο είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργοδοτούμενους. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δίδεται μέσα από την ανάγνωση
Read More

The Russian Federation Votes to Denounce the Double Tax Treaty on Income and Capital with the Kingdom of the Netherlands

The Lower Chamber of the Russian Parliament voted to denounce the agreement between Russia and the Netherland for the avoidance of double taxation and prevention of tax evasion on income
Read More

The International Labour Organisation Adopts Global Seafarers Vaccination Program Proposed by the Republic of Cyprus

The International Labour Organisation (ILO) has officially adopted a resolution for a global seafarers’ vaccination program proposed by the Republic of Cyprus. The resolution calls for a mapping exercise whereby
Read More