Απολυση μη Εμβολιασμενων Εργαζομενων στην Κυπρο

Η απόλυση μη εμβολιασμένων εργαζομένων στην Κύπρο είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργοδοτούμενους. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δίδεται μέσα από την ανάγνωση
Read More

Πληρωμή μισθών σε κουπόνια στην Κύπρο

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΥ Ο μισθός ενός εργαζομένου δίδεται από τον εργοδότη για την παρεχόμενη σε αυτόν υπηρεσία. Ο παρών νόμος ορίζει ότι “μισθός” σημαίνει κάθε χρηματική αντιμισθία που προκύπτει από απασχόληση
Read More