Μηδενική Αύξηση Ενοικίων

Η αύξηση ενοικίων είναι αναμφίβολα ένα ζήτημα που προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό πολλούς ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές, οι οποίοι πιθανότατα πλήγηκαν από τις συνέπειες της πανδημίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο εντός
Read More

Καταβολή Εισφοράς 0,4% στις Πωλήσεις Ακινήτων στην Κύπρο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε ομόφωνα στις 11 Φεβρουαρίου 2021 νόμο για καταβολή εισφοράς 0,4% στις μεταβιβάσεις ακινήτων και μετοχών εταιρειών που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση ακινήτων, ώστε να
Read More

Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη στην Κύπρο

Αφορμή απετέλεσε η έξαρση της πανδημίας του ιού Covid-19 για τη εντατικοποίηση των προσπαθειών για εφαρμογή της πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης i-Justice. Η έντονη δράση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είναι σαφώς
Read More

Implementation of the Ultimate Beneficial Owner (UBO) Register of Companies and Other Legal Entities in Cyprus

Cyprus went ahead with the full transposition of the 4th European Directive (EU 2015/849) of the European Parliament (4th AML Directive) into domestic law and activated the implementation of the
Read More

Έναρξη Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών στην Κύπρο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Οδηγία 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
Read More