Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη στην Κύπρο

Αφορμή απετέλεσε η έξαρση της πανδημίας του ιού Covid-19 για τη εντατικοποίηση των προσπαθειών για εφαρμογή της πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης i-Justice. Η έντονη δράση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είναι σαφώς αισθητή, καθότι χθες διεξήχθη το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την παρουσίαση της εν λόγω πλατφόρμας.  Tο σύστημα θα διατηρηθεί για εικονική χρήση μέχρι και τα μεσάνυχτα 04/02/2021. Ακολούθως, το σύστημα θα κατεβεί και όλα τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό κατά την περίοδο της εικονικής χρήσης του θα διαγραφούν, ούτως ώστε το σύστημα να είναι έτοιμο για να τεθεί σε υποχρεωτική χρήση στις 8 Φεβρουαρίου 2021.

Ο σχετικός Κανονισμός (Περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης Διαδικαστικός Κανονισμός 2021) που εξουσιοδοτεί τη λειτουργία και εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης i-Justice, έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 15.1.2021 προνοώντας ότι η χρήση της πλατφόρμας μπορεί να γίνεται από Δικαστή, δικαστικό λειτουργό, δικηγόρο αλλά και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα Αριάδνη. Η έναρξη χρήσης του συστήματος θα γνωστοποιηθεί με σχετική Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Το χθεσινό σεμινάριο, επί του οποίου έλαβε χώρα σύντομη ομιλία του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκου Κόκκινου, περιορίστηκε σε επεξήγηση βασικών εργαλείων της πλατφόρμας, όπως του τρόπου εγγραφής των δικηγόρων και των δικηγορικών γραφείων στο σύστημα, του τρόπου καταχώρησης μιας υπόθεσης και ενημέρωσής της και του τρόπου μεταφόρτωσης εγγράφων σε συγκεκριμένη μορφή (pdfa) και με πλήρη περιγραφή στον τίτλο του εγγράφου. Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι η εγγραφή και πρόσβαση στην πλατφόρμα του i-Justice μπορεί να γίνει και από οποιοδήποτε πολίτη.

Αναφορικά με την ενημέρωση της υπόθεσης υπάρχουν 3 κατηγορίες:

Α) Διάδικος που δεν έχει πρόσβαση ακόμα (π.χ. καταχώρηση σημειώματος εμφάνισης)

Β) Διάδικος που έχει πρόσβαση (π.χ. καταχώρηση δικογράφου)

Γ) Φάκελος που υπήρχε πριν από την έναρξη του iJustice (καταχώρηση των στοιχείων του φυσικού φακέλου του Δικαστηρίου)

Με την είσοδο στον προσωπικό του λογαριασμό, ο κάθε χρήστης θα βρει στο πεδίο των καταχωρήσεων ένα διακριτικό αριθμό, τον οποίο θα χρησιμοποιεί για την επικοινωνία με το Πρωτοκολλητείο του αρμόδιου Δικαστηρίου. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ημερομηνία καταχώρησης εγγράφου είναι η ημερομηνία την οποία ο χρήστης προβαίνει στην μεταφόρτωση του εγγράφου και όχι η ημερομηνία λήψης από το Πρωτοκολλητείο.

Είναι σημαντικό ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι πλήρως σχεδιασμένη ώστε να εξυπηρετεί και ανάγκες του κοινού, όπως για παράδειγμα της καταχώρησης Ενόρκου δηλώσεως, η οποία θα γίνεται δεκτή από το Πρωτοκολλητείο, εφόσον καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη. Επίσης, πρέπει να λεχθεί ότι η εισαγωγή του i-Justice αλλά και της ηλεκτρονικής καταβολής των τελών θα οδηγήσει αναπόφευκτα στη μείωση, αν όχι και στην κατάργηση χρήσης των χαρτοσήμων.

Συνοψίζοντας, είναι εύλογο να ειπωθεί ότι σίγουρα προβλήματα ως προς τη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας θα υπάρξουν μέχρις ότου εξοικειωθούμε με τις νέες διαδικασίες , πλην όμως δε μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης που στόχο έχει την ταχεία απονομή δικαιοσύνης, την απρόσκοπτη λειτουργία των Δικαστηρίων και την μείωση του όγκου έντυπων εγγράφων.  Εν κατακλείδι, είναι φανερό ότι ένας τέτοιος εκσυγχρονισμός και η εισαγωγή της τεχνολογίας στο χώρο της Δικαιοσύνης εισάγεται στο Κυπριακό νομικό σύστημα με τους καλύτερους οιωνούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο μας, Μιχάλης Κ. Ζαμπάρτας Δικηγόροι, τηλ. 00357-22262108, info@zambartaslegal.com