Φορολογία Καλλιτεχνικής Εκδήλωσης στην Κύπρο

Στις 18/2/2020, το Τμήμα Φορολογίας της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσε διάταγμα με βάση το άρθρο 23 του Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμων του 2000 (95 (Ι)/ 2000) όπου αναφέρει ότι πρόσωπο
Read More