Επέκταση Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για περιόδους μέχρι την 31.12.2015

Από τις 14/02/2020 τέθηκε σε ισχύ ο Περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος  (Ν.11(Ι)/2020). Ο ως άνω νόμος προνοεί για όλες τις φορολογικές οφειλές οι οποίες αφορούν φορολογικές
Read More

Φορολογία Καλλιτεχνικής Εκδήλωσης στην Κύπρο

Στις 18/2/2020, το Τμήμα Φορολογίας της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσε διάταγμα με βάση το άρθρο 23 του Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμων του 2000 (95 (Ι)/ 2000) όπου αναφέρει ότι πρόσωπο
Read More