Μηδενική Αύξηση Ενοικίων

Η αύξηση ενοικίων είναι αναμφίβολα ένα ζήτημα που προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό πολλούς ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές, οι οποίοι πιθανότατα πλήγηκαν από τις συνέπειες της πανδημίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο εντός
Read More

Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη στην Κύπρο

Αφορμή απετέλεσε η έξαρση της πανδημίας του ιού Covid-19 για τη εντατικοποίηση των προσπαθειών για εφαρμογή της πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης i-Justice. Η έντονη δράση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είναι σαφώς
Read More

Έναρξη Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών στην Κύπρο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Οδηγία 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
Read More

Επέκταση Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για περιόδους μέχρι την 31.12.2015

Από τις 14/02/2020 τέθηκε σε ισχύ ο Περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος  (Ν.11(Ι)/2020). Ο ως άνω νόμος προνοεί για όλες τις φορολογικές οφειλές οι οποίες αφορούν φορολογικές
Read More

Φορολογία Καλλιτεχνικής Εκδήλωσης στην Κύπρο

Στις 18/2/2020, το Τμήμα Φορολογίας της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσε διάταγμα με βάση το άρθρο 23 του Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμων του 2000 (95 (Ι)/ 2000) όπου αναφέρει ότι πρόσωπο
Read More