Χορηγίες και Κίνητρα για Ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας: σε ισχύ και πάλι το “Ideas Powered for Business”

Η παροχή περισσότερων κινήτρων προς τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  είναι πλέον γεγονός καθότι το πρόγραμμα «Ideas Powered for Business» τίθεται ξανά σε ισχύ από τις  10/1/2022 μέχρι 16/12/2022.  Η
Read More