Αντισυνταγματικότητα Νόμου: Αναστολή Εξώσεων

Ασύμφωνος με το Σύνταγμα κρίθηκε ο Νόμος της Βουλής των Αντιπροσώπων για την αναστολή των εξώσεων ενοικιαστών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκώντας το συνταγματικό του
Read More