Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα από Ηνωμένο Βασίλειο

Σε ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου του 2020 το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεχτικό στις συναλλαγές του σε σχέση με την απευθείας απόκτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από ιδιωτικές
Read More

Cyprus and Russia Reached Agreement on the Protocol Amending the Existing Double Tax Treaty

Following the announcements of the Russian Government in March 2020 (for further information please review our previous article here ), on September 8 2020 Cyprus and Russia signed a protocol
Read More

Επέκταση Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για περιόδους μέχρι την 31.12.2015

Από τις 14/02/2020 τέθηκε σε ισχύ ο Περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος  (Ν.11(Ι)/2020). Ο ως άνω νόμος προνοεί για όλες τις φορολογικές οφειλές οι οποίες αφορούν φορολογικές
Read More